Om Hovedbiblioteket

Fasaden til Tønsberg og Færder bibliotek. Foto.
Foto: Knut Nordhagen
Fasaden til Tønsberg og Færder bibliotek. Foto.
Foto: Knut Nordhagen
Fasaden til Tønsberg og Færder bibliotek. Foto.
Foto: Knut Nordhagen
Sist oppdatert 20. mars 2024

Ideen om å opprette et bibliotek i Tønsberg er gammel. Allerede i 1871 brakte professor L.L. Daae spørsmålet på bane. I 1902 foreslo adjunkt Karl Schiørn å åpne Tønsberg arbeiderforening som folkebibliotek. Gjennomslag for slike planer ble det først i 1908 da juristen Anders Rørholt tok initiativ til en bibliotekkomité som kommunen senere godkjente. Arbeiderforeningen overførte da sin boksamling til det nye biblioteket, i alt ca 1700 bind. I tillegg kom diverse andre bokgaver. Ca 3000 kroner kostet det å etablere det nye biblioteket, som fikk lokaler i Øvre Langgt. 26. Første utlånsdag var 21. desember 1909.

I komiteens begrunnelse for å opprette et folkebibliotek i byen heter det:

“Den moderne folkeopplysningsbevegelse, slik som den er fremstått i England og Amerika og derfra spredt så å si utover hele den siviliserte verden, er båret av erkjennelsen av de store krav til det hele folks opplysning, som våre dagers samfunn stiller, krav som nødvendigvis må stilles høyere og mere omfattende jo mer demokratisk samfunnet er organisert.”

I 1909 ble biblioteket åpnet i Øvre Langgate 26. Biblioteket flyttet til Villa Møllebakken på Haugar i 1940. Grunnsteinen til det nåværende biblioteket ble lagt ned i 1991 og åpnet offisielt i 1992.

Siden 1973 har det vært interkommunalt biblioteksamarbeid mellom Nøtterøy, Sem og Tønsberg. I 2018 bytter biblioteket navn til Tønsberg og Færder bibliotek i forbindelse med kommunesammenslåing mellom Nøtterøy og Tjøme kommuner.

I 2020 blir Tønsberg og Revetal kommune slått sammen. Tønsberg og Færder bibliotek består nå av 3 bibliotek: Tjøme, Revetal og Tønsberg.

Ønsker du å lære mer om bibliotekets historie, har vi mye spennende du kan kikke på og låne i biblioteket.

Brosjyre om bibliotekbygget og historien vår, kan leses på ISSUU [pdf]:

https://issuu.com/tonsbergogfaerderbibliotek/docs/velkommen_til_t_nsberg_og_f_rder_bibliotek_1_

Kontakt

Færder kommune
Tønsberg kommune
Ansvarlig redaktør: Biblioteksjef Birgithe Schumann-Olsen
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagramBesøk oss på youtube
Bygget med Libry Content