Utleie av lokaler

Blackboxen og Ruinene på Tønsberg og Færder bibliotek kan leies av privatpersoner, foreninger, organisasjoner og lignende utenom bibliotekets åpningstider.

Arrangementets innhold bør være i overensstemmelse med bibliotekets målsetting om å spre opplysning, informasjon og kulturell opplevelse.

Utleiepriser Tønsberg og Færder bibliotek

Hvis tilrigging, arrangement og opprydding tar mer enn 3 timer, beregnes kr 500 per påbegynt time i tillegg. En av bibliotekets ansatte vil være til stede under hele arrangementet og er behjelpelig med praktiske oppgaver og enkel sceneteknikk.

Reglement for utlån av møterom og utleie av lokaler

Informasjon om gratis utlån av møterom

Scene og teknisk utstyr TNB

Henvendelser om leie rettes til:
biblioteket@tnb.no

Translate »