Utleie av lokaler

Blackboxen på Tønsberg og Færder bibliotek kan leies av privatpersoner, foreninger, organisasjoner og lignende.

Arrangementets innhold bør være i overensstemmelse med bibliotekets målsetting om å spre opplysning, informasjon og kulturell opplevelse.

Utleiepriser Tønsberg og Færder bibliotek

Hvis tilrigging, arrangement og opprydding tar mer enn 3 timer, beregnes kr 600 per påbegynt time i tillegg. En av bibliotekets ansatte vil være til stede under hele arrangementet og er behjelpelig med praktiske oppgaver og enkel sceneteknikk.

 

KAPASITET:

Blackboxen: 80 sittende / 36 sittende rundt 12 runde lave bord Ø60cm 

Reglement for utlån av møterom og utleie av lokaler

Informasjon om gratis utlån av møterom i Tønsberg

Informasjon om gratis utlån av møterom på Revetal

Scene og teknisk utstyr TNB

Henvendelser om leie rettes til:

biblioteket@tnb.no

Translate »