Tønsbergportretter : Clara Tschudi

15.12.2021

Clara Tschudi – Den glemte kvinnesaksforkjemperen?

Det er nok ikke mange som i dag husker hvem Clara Tschudi var, og er klar over hennes tilknytning til Tønsberg. Men i sin samtid var hun godt kjent, og hun satte spor etter seg også i Tønsberg, selv om hun ikke bodde der så mye etter oppvekst og ungdomstid. Å kalle henne en kvinnesaksforkjemper kan også diskuteres, hvis man sammenligner henne med de mer kjente fra hennes egen samtid, som Gina Krogh og Cecilie Thoresen. Like fullt var Clara Tschudi med på å stifte Norsk kvinnesaksforening i 1884. Hun startet tidlig en karriere som operasanger i utlandet, men aller mest kjent ble hun som forfatter.

Hvem var hun egentlig? Farfaren innvandret til Norge fra Sveits, sammen med Claras foreldre, og kjøpte Vallø saltverk utenfor Tønsberg. De neste generasjonene ble boende på Vallø. Riktignok ble Clara født i 1856 i Kossegården i Tønsberg, Storgaten 55, men allerede da hun var 5 år gammel, flyttet hun med foreldrene til Vallø. Familien var velstående, takket være inntekter fra skipsfarten under Krimkrigen. Man kan ane at det var snakk om en familie med høy både økonomisk og kulturell kapital, og med sterke bånd til Europa.

Clara må ha hatt mange talenter, i tillegg til de muligheter familiens økonomi og forbindelser ga henne. Etter sangstudier i Dresden og Berlin i 1878 virket hun som operasanger i Berlin og Posen 1881 – 1883. I Norge ser hun ikke ha satt særlig spor etter seg som sanger.

Så ble det litterære og historiske studier i blant annet Paris, fra 1883 var hun aktiv som journalist, og i 1885 startet hun det hun ble mest kjent for, nemlig forfatterkarrieren. Hun skrev meget populære biografiske skildringer om blant annet keiserinne Eugenie, Marie Antoinette, keiserinne Elisabeth, Napoleons og Goethes mødre, og om kongehus i Europa. Flere av bøkene er oversatt til en rekke språk, og “Keiserinne Elisabeth” kom i et opplag på 140.000, bare i Tyskland. Etter hvert ble mange av bøkene gitt ut samlet, med tittelen Hofliv, i hele 5 bind.

I en artikkel i tidsskriftet “Norges kvinder” i 1926 ble det i forbindelse med hennes 70-årsdag skrevet følgende:

“Sin debut som forfatterinde gjorde Clara Tschudi med “Kvindebevægelsen” i 1885. det første eksemplar av boken blev sendt til Camilla Collett, og trods den store aldersforskjel knyttedes der et varmt vennskapsbaand mellem de to forfatterinder.”

Forfatterskapet ble langvarig og produktivt, i løpet av årene 1885 – 1930 ga hun ut i alt 30 verk. Hun ble hedret av sin samtid, blant annet fikk hun Kong Haakons fortjenestemedalje i gull. I dag er det nok få av Tønsbergs innbyggere som husker henne, eller leser noen av de gamle bøkene hennes – mange av dem finnes fremdeles i biblioteket i Tønsberg, for dette var populære bøker som ble mye lånt etter at det nye folkebiblioteket åpnet i 1909.

Hva skiller bøkene hennes fra det som skrives om dagens europeiske kongehus? Åpenbart er det ikke snakk om kjendis-journalistikk, slik vi er vant til i dag. Dette var en tid det ble gitt ut mange store biografier, men de fleste dreide seg om menn. Det som gjør Clara Tschudis forfatterskap spesielt, er at hun løfter fram kvinnene i de europeiske kongehusene. Sett i lys av hennes egen samtid, kan man gjerne si at dette også er en måte å styrke kvinners stilling i samfunnet.

Var hun tilbake i Tønsberg etter endt operakarriere? Vi vet at hun holdt foredrag i sin fødeby om kvinnesaken, samme år som hun ga ut sin første bok. Det ser også ut til at hun arbeidet en tid i Tønsbergs Blad. Selv om det ikke var noen operascene i Norge på den tiden – eller kanskje nettopp derfor – er det ikke usannsynlig at hun også kan ha opptrådt med sang i Tønsberg, før hun la sangkarrieren på hylla til fordel for forfatterskapet. Hun holdt ofte til i Oslo, men selv om hun leide seg inn på pensjonater og hoteller, ser vi at hun i 1900 oppgir Vallø som sitt vanlige oppholdssted. På sine eldre dager flyttet hun opp til Gausdal.

Hun døde ugift i 1945 på Lillehammer sykehus, 89 år gammel.

  

Kilder:

Wikipedia: https://no.wikipedia.org/wiki/Clara_Tschudi

Eriksen, Erling Ragnar: Det spøker i Kossegården. 1969

Hvem er hvem 1930: http://runeberg.org/hvemerhvem/1930/0428.html

Norges Kvinder, 7.9.1926:  Clara Tschudi 70 år. https://www.nb.no/items/dad41c52b1fa7d185a8f56a0b91482bc?page=0&searchText=»Clara Tschudi»

Den 15. i hver måned legger vi ut et nytt tønsbergportrett.
Vi samler alle her

Om artikkelen

Artikkelen er skrevet av
biblioteksjef Tone Moseid

Ole F Bergan - portrett

Clara Tschudi med utmerkelser

Fotograf: Gustav Borgen

Ole F Bergan - portrett

Clara Tschudi

Fotograf: Mittet & Co
Bildet tilhører Nasjonalbiblioteket

Ole F Bergan - portrett

Plakat

Ett blikk på denne plakaten forteller hvilken stor plass Clara Tschudi hadde i samtiden som kvinnelig forfatter

Plakaten tilhører Nasjonalbiblioteket

Translate »