Skeivt kulturår på Tønsberg og Færder bibliotek 2022

31.10.2022

 

213. Finder utugtig Omgjængelse Sted mellem Personer af Mandkjøn, straffes de, der heri gjør sig skyldige, eller som medvirker dertil, med Fængsel indtil 1 Aar (Lovdata, 2022)

Helt fram til 1972 var §213 en del av norges lover og sex mellom menn var sidestilt med å forgripe seg på dyr. Norge var et av de siste landene i Vest-Europa som avskaffet forbud mot sex mellom menn. Skeivt kulturår er den nasjonale markeringen av at det er 50 år siden vi avskaffet den såkalte homoparagrafen. 2022 er året for å «ta vare på, synliggjøre og formidle skeives historie og rettighetskamp, skeiv kunst og kultur, og skeives stilling i samfunnet historisk og i dag.» (Kulturrådet, 2022)

Skeivt kulturår går mot slutten, men det er lite som tyder på at skeives rettigheter er mindre aktuelt i tida som kommer og på Tønsberg og Færder bibliotek er de beste godbitene igjen. 
«Vi er stolte av det programmet vi har satt sammen i forbindelse med Skeivt kulturår. Vi inviterer til blant annet en forestilling med Det andre teateret om å oppdage egen seksualitet, foredrag om homofili gjennom 3000 år, samtaler og et dypdykk i musikken med en skeiv vri.» sier arrangementssjef Aslak Larsen.

«Skeive utsettes for hatytringer og trusler i større grad enn andre, og deler av befolkningen har fortsatt negative holdninger til skeive. De skeives historie er lite forsket på, og det å bidra til økt kunnskap om historien og hva det betyr å være skeiv i dag er midt i folkebibliotekets samfunnsoppdrag og vi gleder oss til arrangementene og ser allerede at det betyr mye for folk med de skeive lesesirklene.»  sier tjenesteleder og samtaleleder Stine-Marie Schmedling.

Tønsberg og Færder bibliotek ønsker velkommen til arrangementene og du finner en oversikt over dem her.  

  

 

Kilder: 

Kulturrådet. (2022) Støtteordning Tilskudd til Skeivt kulturår 2022. Hentet 25.10.22, fra
https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/tilskudd-til-skeivt-kulturar-2022

Lovdata. (2022, 29. april). 50 år siden opphevelsen av straffeloven § 213 – «homoparagrafen». Hentet 25.10.22, fra https://lovdata.no/artikkel/50_ar_siden_opphevelsen_av_straffeloven_%C2%A7_213__%C2%ABhomoparagrafen%C2%BB/3943

Oslo kommune. (2022). Skeivt kulturår Oslo. Hentet 25.10.22, fra https://www.oslo.kommune.no/oxlo/om-oxlo/skeivt-kulturar/#gref

Skeivt arkiv. (2022, 9. mai). Skeivt kulturår 2022. Hentet 25.10.22, fra https://skeivtarkiv.no/skeivt-kulturar-2022

Store norsk leksikon. (2022, 29. august). Paragraf 213 (seksuell omgang mellom menn som straffbart forhold). Hentet 25.10.22, fra
https://snl.no/Paragraf_213_-_seksuell_omgang_mellom_menn_som_straffbart_forhold

Translate »