Serviceerklæring

Bibliotekene i Vestfold samarbeider om å yte best mulig bibliotektjenester til Vestfolds innbyggere. Vårt arbeid er forankret i Lov om folkebibliotek og Bibliotekplan Vestfold.

Vi stiller 750 000 bøker og andre medier gratis til din disposisjon. Du har tilgang til dette materialet uavhengig av hvilket bibliotek du henvender deg til.

Bibliotekene er sosiale og kulturelle møteplasser og et sted å være for alle. Vi tilbyr over 1 200 arrangementer av ulike slag årlig. Litteratur, opplevelser, informasjon og kunnskap står sentralt.

Du kan forvente av oss:

 • At vi møter deg med smil og respekt
 • At vi yter gode tjenester
 • At vi behandler forespørsler konfidensielt og profesjonelt (Vi har taushetsplikt)
 • At vi er tilgjengelige for spørsmål og svarer raskt
 • At alle medarbeidere har høy kompetanse
 • At vi låner inn til deg det vi selv ikke har
 • At du får et nasjonalt lånekort
 • At du kan låne og levere på hvilket bibliotek du vil
 • At du kan bestille og fornye dine lån på nett
 • At du enkelt finner fram i biblioteklokalene
 • At du finner låneregler og annen informasjon lett tilgjengelig

Velkommen til bibliotekene i Vestfold!

Vedtatt i biblioteksjefmøtet 01.12.2016

Translate »