Prosjekter, Revetal

Revetal bibliotek er ofte med i forskjellige prosjekter, her er en oversikt over pågående prosjekter samt en del avsluttede.

Helhetlig modell for bibliotekutvikling (2019-)
Helhetlig modell for bibliotekutvikling er et ettårig prosjekt initiert av virksomhetsleder for bibliotekvirksomheten i nye Tønsberg kommune og støttet av Nasjonalbiblioteket. Prosjektet har som mål å utvikle en modell for hvordan man utarbeider en bibliotekplan for en helhetlig utvikling av folkebibliotek i en ny kommunestruktur.

Ut i verden – Bokåret 2019
Med utgangspunkt i litteratur som tar oss med på reise til nære eller fjerne strøk, ønsket vi å inspirere publikum til gode leseopplevelser som gir lyst til å oppsøke bøker og lese mer. Samtidig vil det å lære mer om andre land og kulturer, utvide den enkeltes forståelse av verden og bidra til å utvikle større toleranse og respekt for andre mennesker. I løpet av Bokåret 2019 fikk vi gjennomført 12 arrangementer med fri inngang, 7 for voksne og 5 for barn, med støtte fra Nasjonalbiblioteket. Vi hadde britiske uker, japanske uker og egyptiske uker om våren; afrikanske uker om høsten; Norge både på våren og høsten.

Sluttrapporten kan dere lese eller laste ned her.

Planlegging av nytt bibliotek i Revetal sentrum (2017-2018)
Plantegningene til det nye biblioteket i Revetal sentrum ble jobbet frem høsten 2017 av en arbeidsgruppe bestående av Re kommune v/Kulturvirksomheten, Revetal Invest, Veidekke og Re Arkitektur/KB arkitekter. Byggestart var 2. januar 2018. En arbeidsgruppe bestående av kommunalsjef for oppvekst og kultur, kultursjef, biblioteksjef og barne- og ungdomsbibliotekar jobbet i 2018 med interiør, innredning og teknologi i samarbeid med KB arkitekter, Norengros og Bibliotek-Systemer. Barne- og ungdomsrådet og Ungdommens kulturråd fikk anledning til å komme med innspill og kommentere løsningene underveis. Den 21. november 2018 vedtok et enstemmig Hovedutvalg for helse, oppvekst og velferd at det nye biblioteket skulle hete Revetal bibliotek. Det nye biblioteket ble åpnet den 6. februar 2019.

Fem på! – Vestfoldbibliotekene nord (2016-2017)
Fem på! – Vestfoldbibliotekene nord var et ettårig prosjekt støttet av Nasjonalbiblioteket med oppstart i januar 2016. Vi fikk utsatt prosjektslutt til juni 2017 for å få bedre tid til gjennomføringen. Prosjektet var et samarbeid mellom Hof, Holmestrand, Re, Sande og Svelvik bibliotek sammen med Vestfold fylkesbibliotek. Prosjektet hadde som mål å videreutvikle de fem bibliotekene som arena for arrangementer, blant annet ved å tilrettelegge de fysiske rommene og styrke arrangør- og programkompetansen.

Sluttrapporten kan dere lese eller laste ned her.

Re bibliotek inn i fremtiden (2015-2016)
Re kommune ønsket å ruste opp og styrke biblioteket, derfor ble det satt av midler i budsjettet for 2015 for å arbeide med prosjektet Re bibliotek inn i fremtiden. Prosjektets målsetting var å besvare følgende spørsmål: «Hvilken rolle skal Re bibliotek ha i fremtiden, hvem skal det være for og hva skal det inneholde?» På vegne av Re bibliotek gjennomførte markeds- og medieinstituttet Opinion AS fra 4. til 13. januar 2016 en telefonundersøkelse om bibliotekbruken i Re blant 400 innbyggere over 15 år. Gjennom et samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge ble i tillegg flere ungdommer i Re intervjuet mars 2016 for å finne ut hvilke assosiasjoner de har til bibliotek, og særlig hvilket forhold og forventninger de har til Re bibliotek. Resultatene av prosjektet medvirket til at kommunestyret den 12. desember 2017 vedtok at biblioteket skulle få nye lokaler i Revetal sentrum.

Rapporten fra Opinion AS kan dere lese eller laste ned her.
Rapporten fra Høgskolen i Sørøst-Norge kan dere lese eller laste ned her.

Store debatter i små bibliotek (2014-2015)
Store debatter i små bibliotek var et ettårig prosjekt støttet av Nasjonalbiblioteket med oppstart i juni 2014. Vi fikk utsatt prosjektslutt til desember 2015 for å få bedre tid til gjennomføringen. Prosjektet var et samarbeid mellom Hof, Holmestrand og Re bibliotek. Prosjektet hadde som mål å finne ut hvordan små- og mellomstore bibliotek kan fylle rollen som debattarena, i tråd med den nye formålsparagrafen i bibliotekloven. Re bibliotek hadde blant annet valgdebatt i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015.

TaPlass! (2013-2015)
TaPlass! var et toårig prosjekt støttet av Nasjonalbiblioteket med oppstart i januar 2013. Vi fikk utsatt prosjektslutt til juni 2015 for å få bedre tid til gjennomføringen. Prosjektet var et samarbeid mellom Holmestrand, Horten, Re og Tønsberg og Nøtterøy bibliotek sammen med Vestfold fylkesbibliotek. Prosjektet hadde som mål å aktualisere og revitalisere bibliotektilbudet til 10-13-åringer, blant annet ved bruk av SMART Board-tavler og involvere målgruppen aktivt i planleggingen.

Sluttrapporten kan dere lese eller laste ned her.

Translate »