Ordensregler

Biblioteket er et sted for alle innbyggere, store som små. Det er et mål at alle skal trives og føle seg trygge når de besøker Tønsberg og Færder bibliotek.

Generelt

Alle besøkende må rette seg etter Tønsberg og Færder biblioteks regelverk (utlånsregler og ordensregler) samt alminnelige regler for god oppførsel. Ved brudd på reglene vil personalet eller vektere på en høflig måte gjøre oppmerksom på de krav biblioteket stiller. Dersom slik henstilling ikke etterkommes, kan vedkommende vises bort fra biblioteket.

Rusmidler

Personer som er synlig påvirket av rusmidler og/eller personer som kjøper eller selger rusmidler skal vises bort fra biblioteket

Annen sjenerende opptreden

Personer som opptrer truende eller som på annen måte er til sjenanse på grunn av støy, lukt etc skal vise bort fra biblioteket.

Bortvisning fra bibliotekets lokaler betyr ikke varig utestenging fra biblioteket. Bortvisning er et tiltak i en ”her og nå”-situasjon, og bortviste personer skal ut over denne situasjonen igjen gis adgang til biblioteket på lik linje med andre brukere. Utestenging fra biblioteket over tid er et alvorlig inngrep i den enkeltes rettigheter og vil kreve behandling i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser.

Vedtatt i Styret for Tønsberg og Nøtterøy bibliotek 23.02.2010.

Translate »