Til tjenester og tilbud

Rom og utstyr

Lån et møterom på Revetal

Vi låner ut møterom til frivillige foreninger, lag og studiegrupper gratis.

Foto av grupperom Ulv på Revetal bibliotek

Revetal bibliotek har tre forskjellige møterom

  • Ulv (10 personer)
  • Hjort (6 personer)
  • Gaupe (6 personer).

Det er veggskjerm og tilkoblingsmulighet for egen laptop i Ulv og Hjort.

Rommene kan forhåndsbestilles av grupper på minimum 3 personer. Bestilling må være gjort senest dagen før, innenfor våre betjente åpningstider, slik at vi rekker å svare. Ellers gjelder «førstemann-til-mølla-prinsippet». Frivillige lag og foreninger prioriteres. Lån av rommene er gratis. Kommersielle aktører kan ikke benytte rommene

For reservering send epost til revetal@tnb.no.

Dersom et reservert møterom ikke tas i bruk innen 15 minutter etter avtalt tid, kan det lånes av andre. Utenom betjent åpningstid er det den som har reservert rommet som har ansvar for at deltakerne forlater bygget når aktiviteten er slutt. Les mer om meråpent.

Reglement for utlån av møterom:

  • Bibliotekets møterom kan brukes av lokale lag og foreninger i Tønsberg, Færder og Vestfold, av privatpersoner (ikke kommersielle), kulturskoler, gratis boklanseringer, studieorganisasjoner og kommunale virksomheter i de to kommunene.
  • Lån av møterom er gratis i bibliotekets åpningstid. Det er en forutsetning at møterommene etter møtet settes tilbake i den stand de var ved møtestart. Utenom betjent åpningstid er det den som bestiller møterommet som har ansvar for at deltakerne forlater bygget når møtet er slutt.
  • Møterom kan forhåndsbestilles inntil fire uker før møtedato. Faste arrangementer i samarbeid med biblioteket kan avtales for et halvt år av gangen.
  • Når møterom brukes til åpne arrangementer, er det en forutsetning at arrangementet er gratis, og i tråd med bibliotekets formålsparagraf, slik den er nedfelt i Lov om folkebibliotek, $1.
  • Biblioteksjefen kan avvise møter og arrangementer som ikke er forenlig med bibliotekets formål og virksomhet.

Besøk oss på facebookBesøk oss på instagramBesøk oss på youtube
Ansvarlig redaktør: Biblioteksjef Birgithe Schumann-Olsen
Færder kommune
Tønsberg kommune
Bygget med Libry Content