Leksehjelp

Dette er en møteplass der frivillige leksehjelpere legger til rette for mestring, motivasjon og et godt læringsmiljø. Du kan få hjelp i de fleste fag. På leksehjelpen møter elevene voksne med fagkunnskap og erfaring. De frivillige har tid til å hjelpe hver enkelt elev i en en-til-en-situasjon, i et miljø med trygge rammer. Det er satt av egne rom til leksehjelpen. Det er gratis tilgjengelig trådløst nett for de som har egen PC eller iPad. Arrangør er Tønsberg Røde Kors og Re Kirkelige Fellesråd.

 

Tønsberg og Færder bibliotek
Tirsdager fra 4. januar til 14. juni, (unntatt 22. februar, 12. april, og 17. mai) fra kl. 16-18 i Kreatoriet.

————-

Revetal bibliotek
Tirsdager 18. januar til 14. juni (unntatt 22. februar, 12. april, og 17. mai) fra kl. 13.30-15.30.

 

Gratis

Translate »