Låneregler

Lånerett

Det er gratis å låne på biblioteket.
Du kan låne og levere ved alle folkebibliotek i Vestfold.
Du kan be om lån fra andre bibliotek.
Brudd på lånereglene kan føre til innskrenkning eller tap av låneretten.

Lånekort

Lånekortet er gratis. For å få lånekort må du vise godkjent legitimasjon og godta bibliotekets låneregler.
Barn under 15 år må ha underskrift av foresatte.
Du må ha med lånekortet når du skal låne. Lånekortet er et personlig verdikort, og du er ansvarlig for alt som lånes på ditt kort.

Meld med en gang fra til biblioteket ved:
– navn- og adresseforandring
– endring/opphør av e-postadresse og telefonnummer
– tap av lånekort
Ved tapt eller skadet lånekort, utstedes et nytt kort, vanligvis mot et gebyr.

Lånetid

Normal lånetid er 4 uker. Enkelte medier/deler av samlingen kan ha annen utlånstid.
Lån uten venteliste kan som regel fornyes.

Leverer du etter forfallsdato, får du purring. Bortkommet eller skadet materiale må erstattes.

Ansvar

Film/Spill lånt ved biblioteket er til privat bruk. Aldersgrense for lån av disse medier følger mediets anbefalinger.
Biblioteket er ikke ansvarlig for skader som måtte oppstå på låners tekniske utstyr.


Gebyrer ved Tønsberg og Færder bibliotek

Tapt / ikke innlevert materiale vil det bli krevet erstatning for etter følgende satser:

– Voksenbøker kr 600,-
– Barnebøker kr 300,-
– Lydbøker, musikk, DVD kr 300,-

Det legges på et administrasjonsgebyr på kr 200 på fakturaen.

Spesielt verdifullt eller rimelig materiale fastsettes individuelt av biblioteket.

Materiale innlånt fra andre bibliotek erstattes i henhold til långivende biblioteks erstatningskrav.

Dine personopplysninger vil bli lagret og behandlet i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Dine personopplysninger lagres kun så lenge det er saklig behov for dette og aldri lenger enn det personvernlovgivningen gir mulighet til. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når saklig behov ikke lenger foreligger.

Låneregler og registreringsskjema (pdf)

Lånekortet kan oppgraderes slik at det virker som et adgangskort utenom åpningstid. Du vil da få tilgang til biblioteket fra kl. 07.00 til 23.00 hver eneste dag, hele året. For å få denne tilgangen må du være over 15 år og signere kontrakt. Det kan gjøres fysisk på biblioteket eller via appen vår bibliofil

Kontrakt for tilgang til meråpent bibliotek (pdf)

Translate »