Kurs for frivillige

05.05.2022

Velkommen til Kurs for frivillige i Tønsberg
Vi hjelper deg med å dekke kompetansebehovene for å trygge deg i rollen som frivillig
i helse og omsorg.

Kurset består av en kurskveld med følgende tema:
Rolle og forventningsavklaring
Samarbeid og fellesskap
Frivillighet styrker folkehelsen
Taushetsløfte

Kurset retter seg mot frivillige lag og organisasjoner som både er aktive og ikke aktive
i Mestring og helse, og mot innbyggere som ønsker å engasjere seg som enkeltfrivillige.

Onsdag 11. mai kl. 18.00 – 21.00

Gratis. Påmeldingsfrist er mandag 9. mai til Tønsberg Firskus

Arrangør er Tønsberg Frivilligsentral, Annichen Pettersen, telefon: 903 65 350

Translate »