Booking av møterom på Revetal

Dette gjelder for møterommene

Revetal bibliotek har tre forskjellige møterom – Ulv (10 personer), Hjort (6 personer) og Gaupe (6 personer).

Det er veggskjerm og tilkoblingsmulighet for egen laptop i Ulv og Hjort.

Rommene kan forhåndsbestilles av grupper på minimum 3 personer. Bestilling må være gjort senest dagen før, innenfor våre betjente åpningstider, slik at vi rekker å svare. Ellers gjelder «førstemann-til-mølla-prinsippet». Frivillige lag og foreninger prioriteres. Lån av rommene er gratis. Kommersielle aktører kan ikke benytte rommene

For reservering send epost til revetal@tnb.no.

Dersom et reservert møterom ikke tas i bruk innen 15 minutter etter avtalt tid, kan det lånes av andre. Utenom betjent åpningstid er det den som har reservert rommet som har ansvar for at deltakerne forlater bygget når aktiviteten er slutt.

De som benytter rommet er forpliktet til å følge de til enhver tid gjeldende smittevernregler.

 

Translate »