Booking av møterom på Revetal

Fra september er det mulig å booke møterom. Det er fortsatt et max antall som kan være inne på møterommene. Det skiltes på døren hvor mange som kan oppholde seg i rommene samtidig.

På biblioteket i Revetal gjelder:

Gaupe – max 4 personer
Hjort – max 4 personer
Ulv – max 6 personer

 

Følgende gjelder vanligvis for møterommene:

Trenger du en avskjermet plass der du kan jobbe alene eller sammen med andre? Da kan du benytte våre møterom.

Du kan velge mellom tre forskjellige møterom – Ulv, Hjort og Gaupe. Ulv har plass til 12 personer, Hjort 8 personer og Gaupe 4 personer. Det er veggskjerm og tilkoblingsmulighet for egen laptop i Ulv og Hjort.

Førstemann-til-mølla-prinsippet gjelder. Rommene kan bare reserveres til grupper på minimum tre personer, hovedsakelig til studier, møter og kurs. Frivillige lag og foreninger prioriteres. Lån av rommene er gratis. Kommersielle aktører kan ikke benytte rommene. For reservering send epost til revetal@tnb.no.

Dersom et reservert møterom ikke tas i bruk innen 15 minutter etter avtalt tid, kan det lånes av andre. Utenom betjent åpningstid er det den som har reservert rommet som har ansvar for at deltakerne forlater bygget når aktiviteten er slutt.

Translate »