Booking av møterom på Revetal

Det er påbudt å bruke munnbind når du besøker biblioteket. Barn under 12 år og personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind, trenger ikke å bruke munnbind. Barn under to år skal ikke bruke munnbind i det hele tatt.

Vi åpner ikke for booking av møterom. Det er et max antall som kan være inne på møterommene. Det vil skiltes på dørene hvor mange som kan oppholde seg i rommene samtidig.

På biblioteket i Revetal gjelder:

Gaupe – max 2 personer
Hjort – max 4 personer
Ulv – max 6 personer

Følgende gjelder vanligvis for møterommene:

Trenger du en avskjermet plass der du kan jobbe alene eller sammen med andre? Da kan du benytte våre møterom.

Du kan velge mellom tre forskjellige møterom – Ulv, Hjort og Gaupe. Ulv har plass til 12 personer, Hjort 8 personer og Gaupe 4 personer. Det er veggskjerm og tilkoblingsmulighet for egen laptop i Ulv og Hjort.

Førstemann-til-mølla-prinsippet gjelder. Rommene kan bare reserveres til grupper på minimum tre personer, hovedsakelig til studier, møter og kurs. Frivillige lag og foreninger prioriteres. Lån av rommene er gratis. Kommersielle aktører kan ikke benytte rommene. For reservering send epost til revetal@tnb.no. Du kan eventuelt bestille mat til møte/kurs ved å ringe Karins Hjemmebakeri på telefon: 484 52 323.

Dersom et reservert møterom ikke tas i bruk innen 15 minutter etter avtalt tid, kan det lånes av andre. Utenom betjent åpningstid er det den som har reservert rommet som har ansvar for at deltakerne forlater bygget når aktiviteten er slutt.

Translate »