Booking av møterom på Revetal

Følgende gjelder i perioden 4.-18. januar:

For å følge regjeringens anbefalinger kanselleres all booking av grupperom i perioden 4.-18. januar.

Hvert grupperom kan brukes av maks to personer, men ikke reserveres.

Trenger du en avskjermet plass der du kan jobbe alene eller sammen med andre? Da kan du benytte våre grupperom.

Fra 17. august gjelder følgende for grupperommene:

  • Gaupe og Hjort kan lånes for maks 4 personer og Ulv kan lånes for maks 6 personer. 
  • Den som låner rommet er ansvarlig for å overholde smittevernreglene og sørge for at bordflater vaskes over etter bruk.
  • For å låne møterom send en epost til revetal@tnb.no For samme dag kan det gjøres i skranken. 

Du kan velge mellom tre forskjellige grupperom – Ulv, Hjort og Gaupe. Ulv har plass til 12 personer, Hjort 8 personer og Gaupe 4 personer. Det er veggskjerm og tilkoblingsmulighet for egen laptop i Ulv og Hjort.

Førstemann-til-mølla-prinsippet gjelder. Rommene kan bare reserveres til grupper på minimum tre personer, hovedsakelig til studier, møter og kurs. Frivillige lag og foreninger prioriteres. Lån av rommene er gratis. Kommersielle aktører kan ikke benytte rommene. For reservering send epost til revetal@tnb.no. Du kan eventuelt bestille mat til møte/kurs ved å ringe Karins Hjemmebakeri på telefon: 484 52 323.

Dersom et reservert grupperom ikke tas i bruk innen 15 minutter etter avtalt tid, kan det lånes av andre. Utenom betjent åpningstid er det den som har reservert rommet som har ansvar for at deltakerne forlater bygget når aktiviteten er slutt.

Translate »