Booking av møterom på Revetal

Følgende gjelder for møterommene:

Trenger du en avskjermet plass der du kan jobbe alene eller sammen med andre? Da kan du benytte våre møterom.

Du kan velge mellom tre forskjellige møterom – Ulv, Hjort og Gaupe. Ulv har plass til 10 personer, Hjort 6 personer og Gaupe 6 personer. Det er veggskjerm og tilkoblingsmulighet for egen laptop i Ulv og Hjort.

Førstemann-til-mølla-prinsippet gjelder. Rommene kan bare reserveres til grupper på minimum tre personer, hovedsakelig til studier, møter og kurs. Frivillige lag og foreninger prioriteres. Lån av rommene er gratis. Kommersielle aktører kan ikke benytte rommene. For reservering send epost til revetal@tnb.no.

Dersom et reservert møterom ikke tas i bruk innen 15 minutter etter avtalt tid, kan det lånes av andre. Utenom betjent åpningstid er det den som har reservert rommet som har ansvar for at deltakerne forlater bygget når aktiviteten er slutt.

Translate »