Booking av møterom på Revetal

Følgende gjelder fra 3. mars 2021.

Fra onsdag 3. mars er det påbudt å bruke munnbind når du besøker biblioteket. Munnbindet kan eventuelt tas av når du sitter med god avstand til andre, men må være på når du kommer og går.  Barn under 12 år og personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind, trenger ikke å bruke munnbind. Barn under to år skal ikke bruke munnbind i det hele tatt.

Vi åpner for booking av møterom.

Unntak er booking av møterom til arrangementer / åpne møter. Medlemsmøter, inkl. møter i foreninger o.l. regnes som arrangementer.

Det er fremdeles et max antall som kan være inne på møterommene. Det vil skiltes på dørene hvor mange som kan oppholde seg i rommene samtidig.

Det er nedre grense på 3 personer for å kunne booke et rom (2 for Gaupe).

Gaupe – max 2 personer
Hjort – max 4 personer
Ulv – max 6 personer

Send epost til revetal@tnb.no for å låne et møterom. For å låne møterom samme dag kan det gjøres i skranken.

Følgende gjelder vanligvis for møterommene:

Trenger du en avskjermet plass der du kan jobbe alene eller sammen med andre? Da kan du benytte våre møterom.

Du kan velge mellom tre forskjellige møterom – Ulv, Hjort og Gaupe. Ulv har plass til 12 personer, Hjort 8 personer og Gaupe 4 personer. Det er veggskjerm og tilkoblingsmulighet for egen laptop i Ulv og Hjort.

Førstemann-til-mølla-prinsippet gjelder. Rommene kan bare reserveres til grupper på minimum tre personer, hovedsakelig til studier, møter og kurs. Frivillige lag og foreninger prioriteres. Lån av rommene er gratis. Kommersielle aktører kan ikke benytte rommene. For reservering send epost til revetal@tnb.no. Du kan eventuelt bestille mat til møte/kurs ved å ringe Karins Hjemmebakeri på telefon: 484 52 323.

Dersom et reservert møterom ikke tas i bruk innen 15 minutter etter avtalt tid, kan det lånes av andre. Utenom betjent åpningstid er det den som har reservert rommet som har ansvar for at deltakerne forlater bygget når aktiviteten er slutt.

Translate »