Bibliotekets historie

Hvordan oppstod Tønsberg bibliotek? Presentasjonen er laget til bibliotekets 90-års jubileum 1999 og oppdatert til 100-årsjubileet i 2009.

Ideen om å opprette et bibliotek i Tønsberg er gammel. Allerede i 1871 brakte professor L.L. Daae spørsmålet på bane. I 1902 foreslo adjunkt Karl Schiørn å åpne Tønsberg arbeiderforening som folkebibliotek. Gjennomslag for slike planer ble det først i 1908 da juristen Anders Rørholt tok initiativ til en bibliotekkomité som kommunen senere godkjente. Arbeiderforeningen overførte da sin boksamling til det nye biblioteket, i alt ca 1700 bind. I tillegg kom diverse andre bokgaver. Ca 3000 kroner kostet det å etablere det nye biblioteket, som fikk lokaler i Øvre Langgt. 26. Første utlånsdag var 21. desember 1909.

I komiteens begrunnelse for å opprette et folkebibliotek i byen heter det:

“Den moderne folkeopplysningsbevegelse, slik som den er fremstått i England og Amerika og derfra spredt så å si utover hele den siviliserte verden, er båret av erkjennelsen av de store krav til det hele folks opplysning, som våre dagers samfunn stiller, krav som nødvendigvis må stilles høyere og mere omfattende jo mer demokratisk samfunnet er organisert.”

Viktige hendelser i bibliotekets historie:

1909: Biblioteket åpnes i Øvre Langgate 26. 70m2. Arbeidende styreformann: Anders Rørholt. Bibliotekar: Annette Krog.

1919: Johanne Buene blir ny bibliotekar

1922: Nye lokaler tas i bruk i Storgata 11. 130m2. Tilbudet til barn markeres spesielt med eventyrtimer og egen åpningstid.

1926: Pasientbibliotek opprettes.

1927: Samarbeid med Nøtterøy kommune

1930: Sentralbibliotekfunksjon i gagnet, formelt først i 1941.

1935: Arkitektene Bjercke og Eliassen lager tegninger til nytt bibliotek.

1937: Bygging av nytt bibliotek blir for dyrt. Planene skrinlegges.

1940: Villa på Haugar kjøpes, men rekvireres av tyskerne.

1941: Midlertidig lokaler tas i bruk i Storgt. 51. Inger Baardseth ny bibliotekar.

1946: Innflytting i lokaler på Haugar, St. Olavsgt. 6. Ca. 400m2.

1947: Samarbeid med Sem kommune

1948: Bokbusskjøring starter.

1952: Anders Rørholt slutter i bibliotekstyret.

1955: Biblioteket bygges om og utvides til henimot 900 m2.

1959: Ny bokbuss anskaffes.

1963: Fotografisk utlånssystem tas i bruk.

1969: Ny bibliotekssjef: Ottar Gjerde

1971: Boken kommertjeneste til eldre og uføre etableres.

1972: Sentralbibliotekfunksjonen går over til det nye fylkesbiblioteket. Ny bokbuss anskaffes.

1973: Fullt interkommunalt biblioteksamarbeid med Nøtterøy, Sem og Tønsberg vedtas, samarbeidet startet i 1927.

1975: Det blir interkommunal bokbusskjøring i Sem og Nøtterøy.

1980: Berg kretsfengsel får fast bibliotektjeneste.

1982: Plankomite for nytt bibliotek nedsettes.

1986: Bibliotekets sidebygning brenner (fylkesbiblioteket). Ca 25.000 bøker går tapt.

1989: Arkitektene Lunde og Løvseth vinner konkurransen om nytt bibliotek. Biblioteksjef Gjerde får hovedansvaret for planleggingen. Frode Bakken blir ny daglig leder.

1990: Finansieringsplan for nytt bibliotek i Storgaten 16/18 vedtas av Tønsberg og Nøtterøy kommuner. De første byggearbeidene starter 9. oktober.

1991
: Grunnsteinen til nytt bibliotek blir lagt ned, 28. februar av ordførerne Erik Carlsen, (Tønsberg) og Bernt Johannesen, (Nøtterøy). I desember blir biblioteket på Haugar stengt for publikum fra midten av måneden til nytt bibliotek kan tas i bruk. Bok- og mediabestanden dataregistreres. 31. desember står det nye bibliotekbygget ferdig.

1992
: Dataregistreringen fortsetter. Flytting og innredning pågår. Rolf Storm-Solberg blir ny formann i bibliotekstyret, etter Bjørg Wittek. 9. mars åpnes det nye biblioteket offisielt, med kong Harald V til stede. 10. mars åpnes biblioteket for publikum. Det avholdes åpningsuke med en rekke arrangementer. 1. juni blir Frode Bakken biblioteksjef.

1993
: Første hele året i ny bygning. Utlånet passerer en halv million. 1200 mennesker er innom biblioteket i gjennomsnitt pr. dag. Permanent arbeidsmiljøutvalg opprettes. Seminar om Snorre Sturlason, i samarbeid med Riksantikvaren. Bibliotekbygningen og arkitektfirmaet Lunde & Løvset hedres i tre arkitektkonkurranser: Den norske stålprisen 1993, Den europeiske stålprisen 1993 og Den skandinaviske takprisen 1993.

1994
: Prøveordning med utlån av NRK-videoer for ett år. Oppkobling mot internett.

1995
: Seminarer avholdes om bl.a. Svend Foyn, Kåre Holt og kvalitet i bibliotek. Prøveordningen med NRK-videoer må dessverre opphøre. I juli får biblioteket egen internettside og bibliotekets mediabase blir søkbar via internett.

1996
: Tor-inn, innleveringsautomat for publikum, som det første i biblioteket i landet. I september blir Frode Bakken valgt inn i Norsk bibliotekforening for to år. Mette H. Aas blir kst. biblioteksjef.

1997
: Tor-ut, utlånsautomat for publikum, som det første biblioteket i landet. I november er biblioteket medarrangør og ett av møtestedene i den første litteraturuka i Vestfold.

1998
: Mette Henriksen Aas blir ny biblioteksjef etter Frode Bakken, som går over i annen stilling. Nok en gang er biblioteket med på litteraturuka i november.

1999
: Biblioteket er medarrangør og ett av møtestedene i litteraturuka i Vestfold, 3. året på rad. De ansatte ved biblioteket jobber i grupper, på tvers av avdelinger, med bokstopp-utstillinger for å fokusere på skjønnlitteraturen. Biblioteket feirer 90-års jubileum med bl.a. utstilling i biblioteket.

2000: 
Biblioteket tilbyr gratis internettopplæring for begynnere, i nettverkstedet i underetasjen. Wildenveyseminar arrangeres i Statens Park og i biblioteket. Blant årets øvrige arrangementer kan man i biblioteket oppleve konserter med Urijazz, Anne Kaasa, Renessanse Consort, Knut Reiersrud og Øivind Lauritzen minnekonsert. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek tildeles Anton Kr. Hougens pris for utsøkt arkitektur.

2001: 
“Mappa Mi” tilbys bibliotekets brukere. Dette betyr at publikum kan logge seg på sin konto via internett for å få oversikt over lån, forlenge lånetid, se egne reserveringer og reserveringskø, samt legge inn sine interesseområder. Prosjektet “Det tilgjengelige bibliotek” settes i gang i samarbeid med ABM-uvikling m.fl. Bibiblioteket deltar i Balansert målstyring, et styringsverktøy som Tønsberg kommune har innført dette året, med bl.a. årlige medarbeiderundersøkelser.

2002: 
10-årsjubileum for nytt bibliotek. Jubileumsuke med en rekke arrangementer. Jubileumsdagen 9.mars åpner fylkesmann Mona Røkke Tønsbergs Blads fotoutstilling og deler ut premier i slagordkonkurransen, der vinner-slagordet blir “Tønsberg og Nøtterøy bibliotek – en større verden”. Biblioteket blir med i tjenesten “Bibliotekvakten” i Vestfold, en veiledningstjeneste basert på chat-teknologi. Seminaret “Fokus på fengselsbibliotek” avholdes i biblioteket, med mere enn 80 deltakere. Biblioteket deltar for første gang i kommunens generelle brukerundersøkelse.

2003: 
Utlånstallet totalt passerer dette året en halv million, for første gang siden 1993. Ny innleveringsautomat installeres. Foruten mange egne aktiviteter deltar biblioteket aktivt i “Forskningsdagene”, “Uka for voksnes læring”, “Tønsberg kommunes kulturnatt” (21.februar) og den årlige “Litteraturuka i Vestfold”. Vigdis Gjelstad Jakobsen blir fast ansatt som biblioteksjef. Samtidig ansettes en dataingeniør som ny IKT-konsulent.

2004: 
Lesestimuleringsprosjektet “Ord setter spor” (3-årig) settes i gang. Målgruppene er 3. og 6.klassetrinn på Hogsnes og Vestskogen skoler. Biblioteket i Berg fengsel utvides og pusses opp. Denne tjenesten administreres av Tønsberg og Nøtterøy bibliotek. Prosjektet “Det tilgjengelige bibliotek” avsluttes 1.oktober. Osebergjubileet resulterer i en billedteppeutstilling av Sol B. Bækholt og foredragskveld ved professor Arne Emil Christensen: “Oseberg – et 100 årsminne”.

2005: 
Åpningstiden utvides. Den blir nå kl.9-19 mandag-fredag og kl.9-15 på lørdager. Ny utlånsautomat av Typen TOR-NEO installeres. Den kan håndtere alle materialtyper. Biblioteket mottat Budstikkaprisen 2005 for sitt arbeid for et åpent, tilgjengelig og inkluderende bibliotek. En testamentarisk gave på litt over en million kroner mottas. Penger herfra vil bli brukt til annet enn daglig ordinær drift, bl.a. til investeringer i biblioteket. Biblioteket er medarrangør av seminaret “En dag i Alf Larsens rike” på Villa Møllebakken. Både ansatte og represententer fra bibliotekstyret deltar på IFLA 2005 i Oslo. IFLA er den årlige verdenskongressen for bibliotek. Biblioteket har i løpet av året nesten 1.5 million oppslag på sine nettsteder. Vestfold fylkesbibliotek sier 1.mars opp leieavtalen med Tønsberg og Nøtterøy bibliotek. Oppsigelsestiden er to år.

2006: 
Bibliotekets hjemmesider får ny og mer tilgjengelig design og med enklere web-adresse: tnb.no. Online-forbindelse med filialen på Veierland opprettes. Nasjonalt lånekort innføres for dem som ønsker det. Solavskjerming av glasstaket gjennomføres ved at taket blir utstyrt med en tynn film på utsiden. Storstilt markering av 10-årsjubileet for “Litteraturuka i Vestfold”.

2007: 
Samfunnsbrønnen, rommet for offentlig informasjon, blir offisielt åpnet. “Stortinget i ditt bibliotek” er et samarbeid med Stortingsbiblioteket for å synliggjøre Stortingets arbeid. Biblioteket blir med på prosjektet “Second Life”, om virtuelle verdener som arena for læring, formidling og kunnskapsformidling. Prosjektet “Betabarn” igangsettes i samarbeid med Vestfold fylkesbibliotek og bibliotekene i Horten, Sandefjord og Tønsberg, med diverse spennende tiltak på de respektive barneavdelingene. Med fornyingsmidler via Fylkesmannen gis det klarsignal for Prosjekt minoritets- rådgivning, som er en veiledningstjeneste for innvandrere. Arbeidet med innføring av RFID-brikker starter dette året. Denne radiobrikketeknologien vil, når prosjektet er fullført i 2009, være grunnlaget for utlån, gjenfinning og sikring. Nytt bibliotek i Sem fengsel vedtas opprettet og bibliotekar i 50% stilling ansettes. Leie- og samarbeidsavtalen med Vestfold fylkesbibliotek opphører 1.april. Ny leietaker blir Tønsberg parkering.

2008: 
Det nye biblioteket i Sem fengsel åpnes i juni. Tjenesten administreres av Tønsberg og Nøtterøy bibliotek. Biblioteket deltar 25 ganger på rad i NRK Vestfolds morgenradiokonkurranse. Ny organisasjonsstruktur gjennomføres.

2009: Biblioteket feirer sitt 100 års jubileum, og i den anledning blir det utgitt en jubileumsbok “Feirer fortiden – former fremtiden: Tønsberg og Nøtterøy bibliotek 1909-2009”, av Erik Jacobsen.

2011: Barneavdelingen får sin egen utlånsautomat, og det ble også installert ny innleveringsautomat.

2012: Tone Eli Moseid blir ny biblioteksjef. I mars markeres byggets 20 års jubileum. Kort tid etter begynner det å brenne i 3. etasje i personalområdet på biblioteket. Reparasjonene foregår til ut i 2013. I løpet av høsten blir det omorganisering av personalet.

2013: Biblioteket får nye nettsider. Barneavdelingen fornyes, bl.a med en kunstflåte laget av Anne Trægde. Biblioteket får ny kafeavtale med With Bok & Kaffe, og kafeen blir fornyet. Biblioteket blir etablert som Litteraturhusbibliotek.

2015: Publikumsrekord med over 500 arrangementer og over 15 000 besøkende på disse.

2016: Biblioteket får annonsefinansiert halvårsprogram. Rekord i antall betalende publikum på programserien Vis meg versa med Jan Erik Vold, Øystein Sunde og Håvard Rem med 250 i underetasjen og 50 i første etasje.

2017: Biblioteket åpner et nytt scenerom i underetasjen: Blackboxen og kreativt ungdomsrom: Kreatoriet. Biblioteket får nye felles nettsider med Vestfoldbibliotekene.

2018: Biblioteket bytter navn til Tønsberg og Færder bibliotek i forbindelse med kommunesammenslåing mellom Nøtterøy og Tjøme kommuner.

2020: Tønsberg og Revetal kommune slår seg sammen. Tønsberg og Færder bibliotek består av 3 bibliotek: Tjøme, Revetal og Tønsberg 

Translate »